Pressdokument för nerladdning

902, 2024

Debattartikel i Dagens Medicin: ”Kartlägg hur ofta svenskar köper illegala läkemedel” 

2024-02-09|Dagens Medicin|

”Kartlägg hur ofta svenskar köper illegala läkemedel”

När vi handlar alltmer digitalt måste vi stärka kampen mot falska läkemedel. Det kan behövas en nationell upplysningskampanj, skriver sex debattörer.

Förfalskade läkemedel utgör ett betydande globalt hot mot liv och hälsa. IEuropa är systemet med e-verifikation en effektiv spärr mot falska läkemedel i delegala apotekssystemen. Men när vi handlar alltmer digitalt måste vi stärkakampen mot falska läkemedel.

Det är i dagarna fem år sedan EU-förordningen om ökad säkerhet för läkemedelträdde i kraft. Sedan dess har varenda enskild läkemedelsförpackning imedlemsländerna försetts med en säkerhetsförsegling och en unik 2D-kod, somkontrolleras mot en europeisk databas när läkemedlet lämnas ut till patienten påapoteket.

LÄS MER: Läkarförbundets åsikt om id-koll vid distanshandel stick istäv med andra instansers

Efter fem år med e-verifikationssystemet kan vi konstatera att systemet blivitjust den garant för en trygg och säker läkemedelsförsörjning som var avsikten. ISverige sker varje dag omkring en miljon transaktioner i systemet på de över 1500platser som är uppkopplade.

Hittills har inga förfalskade läkemedel upptäckts i den svenskaläkemedelsförsörjningen, även om aktörerna under förra året utredde omkring1000 förpackningar som av olika anledningar orsakat varningar eller larm isystemet.

Andra EU-länder har varit mer utsatta. I fjol tog sig falska diabetesläkemedel inhos grossister i Österrike och Tyskland, men de avslöjades dessbättre närförpackningarna scannades i andra medlemsländer.

Läs mer och ladda ner dokumentet
612, 2023

Debattartikel i Dagens Medicin: ”Stora skillnader i hur regioner använder biosimilarer”

2023-12-06|Dagens Medicin|

”Stora skillnader i hur regioner använder biosimilarer”

Regionerna måste se till att förskrivande läkare får information om möjligheterna att välja en biosimiliar, så att vi får en likvärdig användning i landet, skriver debattörer från FGL.

Sverige står inför en andra biologisk revolution. Fram till 2030 väntas 40 biologiska läkemedel med mycket stor försäljning förlora patent. Detta medför en enorm besparingspotential och kan leda till ökad tillgänglighet till behandlingar genom användning av biosimilarer. Men det krävs en genomtänkt strategi för att vi ska kunna dra nytta av denna möjlighet.

Läs mer och ladda ner dokumentet
910, 2023

Replik på debattartikel i SvD: ”Det finns nationella lösningar på bristen”

2023-10-09|Ej kategoriserad|

Replik på debattartikel i SvD: ”Det finns nationella lösningar på bristen”

Att kunna leverera läkemedel till sjukvård och patient är högsta prioritet för oss inom läkemedelsbranschen. Problemet med brist är globalt men det finns lösningar nationellt, skriver två debattörer.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2509, 2023

Yttrande på: EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel Dnr S2023/01768

2023-09-25|Yttrande socialdepartementet, Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel. Dnr S2023/01768

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, FGL, tackar för möjlighetenatt få kommentera förslaget till ny EU-läkemedelslagstiftning.

FGL stödjer följande förslag:

  • Förenklingar i regulatoriska regelverket
  • Snabbare handläggningstider
  • Utökad Bolar
  • Elektroniska bipacksedlar
  • Nödgodkännanden införs

FGL har invändningar mot följande förslag:

  • Tillhandahållandeskyldighet till partihandlare,
  • Åtgärder mot restnoteringar (6 månaders varsel)
  • Nya antibiotika kan ge dataskydd för andra läkemedel (vouchers)
  • Förkortat dokumentationsskydd om man inte lanserar i alla EU-länder
Läs mer och ladda ner dokumentet
508, 2023

Yttrande på: Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel SOU 2022:72 Dnr S2023/00704

2023-08-05|Yttrande socialdepartementet|

Yttrande på: Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel SOU 2022:72 Dnr S2023/00704

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, FGL, stödjer att läkemedelsstatistik ska vara tillgänglig i högre grad än idag. FGL ser gärna enåterställning till hur statistiken såg ut före maj 2019. Utredningens förslag är ett viktigt steg i rätt riktning men det är fortfarande en försämring jämfört med hur det var innan ändringen.

Utredningen skriver på sidan 347:

”I en skrivelse till E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen tydliggör de tre branschföreningar vars medlemsföretag berörs av begränsningarna i statistikutlämnande (LIF, Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer FGL och Läkemedelshandlarna) att det inte ligger i medlemsföretagens intresse att försäljningsuppgifter om deras produkter skyddas av sekretess utan att de tvärtom har ett intresse av att uppgifterna förblir åtkomliga för olika aktörer.”

Läs mer och ladda ner dokumentet
102, 2023

SvD debatt: ”Straffavgifter kan få motsatt effekt”

2023-02-01|Debattinlägg i Svd|

LIF & FGL SvD debatt: Straffavgifter kan få motsatt effekt

Regeringens förslag på skyhöga sanktionsavgifter för läkemedelsföretag som inte anmäler risk för brist kommer inte att bidra till att lösa problemen. Det skriver företrädare för läkemedelsföretag i en replik.

https://www.svd.se/a/jlKM8A/lakemedelsbranschen-straffavgifter-kan-fa-motsatt-effekt

Läs mer och ladda ner dokumentet