Debattinlägg i Svd

Debattinlägg SvD ”Miljarder sparas på att läkemedel byts ut”

SvD Systemet med läkemedelsutbyte skapar stora besparingar. Det motverkar också läkemedelsbrist, skriver Kenneth Nyblom, vd på Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, branschförening för läkemedelsföretag. Läs mer och ladda ner dokumentet

Artikel i SvD: Måste gå att få veta vad läkemedel kostar

Det är orimligt att patienter bollas runt och att varken läkaren eller patienter vet vilka priser som gäller, när läkemedel ska skrivas ut. Två saker måste åtgärdas: utbytbarheten på apotek måste gälla alla läkemedel och samtidigt behövs ett öppet prissystem som lockar till konkurrens. Det skriver Kenneth Nyblom, vd Föreningen för Generiska Läkemedel. Företrädare för [...]

Load More Posts