Kenneth Nyblom 17 1 150 MS
 
 
 
 
 
 
 
 
VD
Kenneth Nyblom
 
FGL
Jörgen Folkersväg 13
806 43 Gävle
 
Tel +46 (0)8 618 15 00
Mobil +46 (0)70 584 59 10
kenneth.nyblom@generikaforeningen.se