IGL

INDUSTRIFORENINGEN FOR GENERISKE LÆGEMIDLER
Den danska generikaföreningen

Medicines for Europe

Medicines for Europe
Den europeiska generikaföreningen

EMA

EUROPEAN MEDICINES AGENCY
Den europeiska läkemedelsmyndigheten

FASS.SE

Information om läkemedel
Samtliga FGL:s medlemsföretag lämnar information om sina läkemedel via fass.se.

LLF

Läkemedelsförsäkringen
Hit kan man som patient vända sig om man har blivit skadad av sitt läkemedel. Samtliga FGL:s medlemsföretag är försäkrade via LFF.

LÄKEMEDELSVERKET

Läkemedelsverket är en statlig myndighet under Socialdepartementet och har som uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan. Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel.

TLV

TLV är en statlig myndighet som granskar och tar beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som skall ingå i högkostnadsskyddet.