Yttrande på: Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel SOU 2022:72 Dnr S2023/00704

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, FGL, stödjer att läkemedelsstatistik ska vara tillgänglig i högre grad än idag. FGL ser gärna enåterställning till hur statistiken såg ut före maj 2019. Utredningens förslag är ett viktigt steg i rätt riktning men det är fortfarande en försämring jämfört med hur det var innan ändringen.

Utredningen skriver på sidan 347:

”I en skrivelse till E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen tydliggör de tre branschföreningar vars medlemsföretag berörs av begränsningarna i statistikutlämnande (LIF, Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer FGL och Läkemedelshandlarna) att det inte ligger i medlemsföretagens intresse att försäljningsuppgifter om deras produkter skyddas av sekretess utan att de tvärtom har ett intresse av att uppgifterna förblir åtkomliga för olika aktörer.”

Läs mer och ladda ner dokumentet