Pressdokument för nerladdning

1501, 2018

Yttrande på: Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76) Dnr S2017/05519/FS

2018-01-15|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76)
Dnr S2017/05519/FS

Sammanfattning

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer utredningens förslag till enhetliga priser på receptbelagda läkemedel.

Utredningens förslag om enhetliga priser bör dock sättas i sitt sammanhang och i möjligaste mån likna det effektiva utbytessystemet inom läkemedelsförmånen. Det innebär att utbytbarhet bör införas, plikt att erbjuda patienten det alternativ med lägst pris samt hindra förhandlingsrätt på läkemedel utan förmån.

Vidare uppmanar FGL att införa förändringen tidigare än 1 juli 2019.

Läs mer och ladda ner dokumentet
111, 2017

Yttrande på: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Dnr S2017/03877/FS

2017-11-01|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Dnr S2017/03877/FS

 

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer regeringens
förslag till utökade möjligheter till utbyte av läkemedel. FGL anser dock att
förslaget bör breddas så det även innefattar möjlighet till utbyte oavsett
förmånsstatus. Vidare uppmanar FGL att införa förändringen tidigare än 1
januari 2019.

Läkemedel som Läkemedelsverket bedömt vara medicinskt utbytbara bör vara
utbytbara på apotek oavsett om läkemedlet är subventionerat eller inte.
Bedömningen bör vara baserad på medicinska snarare än ekonomiska grunder.
Det är egentligen märkligt att detta inte lösts tidigare. Att medicinskt utbytbara
läkemedel inte fått bytas ut med mindre än att förskrivaren måste ändra i
receptet har tagit onödig tid och resurser från läkare, apotekspersonal och
patienter. Denna uppdelning av utbytbarhet beroende på förmånsstatus känner
FGL inte igen från något annat land som tillämpar utbytbarhet på apotek.

Läs mer och ladda ner dokumentet
2309, 2017

Yttrande på remiss: Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter angående utbyte av läkemedel på apotek Dnr 2304/2017

2017-09-23|Yttrande till TLV|

Yttrande på remiss: Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter angående utbyte av läkemedel på apotek
Dnr 2304/2017

 

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer TLV:s förslag
att utöka möjligheten till utbyte på apotek av parenterala läkemedel. FGL är
dock kritisk till förslaget om golvprismodell samt till den föreslagna
processen innan beslut om utbyte.

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer är mycket positiv till
TLV:s förslag till att utöka utbytbarheten för parenterala läkemedel. FGL har
under många år uppmanat TLV att sluta med att hindra utbytbarhet på detta
sortiment. Läkemedelsverket beslutar om utbytbarhet på produktnivå och TLV
beslutar om utbytbarhet på förpackningsnivå. Hittills har alltså TLV stoppat sista
steget vilket inneburit att inga parenterala läkemedel har bytts ut trots att
Läkemedelsverket klassat läkemedlen som medicinskt utbytbara.

Läs mer och ladda ner dokumentet
707, 2017

Yttrande på: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) S2017/01576/FS

2017-07-07|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på:
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) S2017/01576/FS

Sammanfattning

FGL tillstyrker merparten av utredningens förslag som berör distribution och returer.

Utredningen har på ett föredömligt sätt involverat marknadens parter och varit lyhörd för kommentarer och verkat för konsensus eller i alla fall acceptabla kompromisser.

När det gäller returer av kylvaror upplever FGL att justeringar bör göras eftersom författningstexten inte överensstämmer med författningskommentaren.

FGL avstår från att kommentera merparten av delarna som berör apoteksverksamhet och inte direkt påverkar läkemedelsindustrin eller distribution av läkemedel. FGL är dock tveksam till förslaget att enbart farmaceuter ska hantera hela recepthanteringen.

I övriga delar kan FGL acceptera utredningens förslag.

Läs mer och ladda ner dokumentet
904, 2017

Yttrande på Läkemedelsverkets preliminära rapport: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Diarienummer: 1.1–2016-005861

2017-04-09|Yttrande till Läkemedelsverket|

Yttrande på Läkemedelsverkets preliminära rapport: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Diarienummer: 1.1–2016-005861

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer
Läkemedelsverkets och TLV:s förslag som presenteras i rapporten men
ifrågasätter varför man avstår från att välja det mest effektiva verktyget, dvs
att införa generisk förskrivning.

Nuvarande regler tvingar förskrivaren att välja en leverantör och därmed
innebär substitutionen att det blir ett byte jämfört med det som står på
receptet. Om det inte står någon specifik leverantör på receptet så blir det
inget byte. Möjligtvis ett byte mot det läkemedel patienten eventuellt haft
tidigare, men inget byte jämfört med det som står på receptet..

Läs mer och ladda ner dokumentet
2511, 2016

Yttrande på: Förslag till avgifter för läkemedelleverantörers tillgång till LiiV Dnr S2016/06640/FS

2016-11-25|Yttrande till Socialdepartementet|

Yttrande på:
Förslag till avgifter för läkemedelleverantörers tillgång till LiiV
Dnr S2016/06640/FS

FGL har följande invändningar:

1. Att flytta en tjänst från en myndighet till en annan bör vara ett nollsummespel som inte innebär nya kostnader för företagen

2. Kort framförhållning. Att avisera nya kostnader i november som ska börja gälla i januari är dålig framförhållning

3. Kostnadsfördelningen slår hårdast mot generikaindustrin som har många läkemedel med låga priser och låga marginaler

4. Ska centralt godkända läkemedel undantas? Och innebär det att äldre nationellt godkända läkemedel ska betala för de som inte
betalar?

1. Nollsummespel för företagen Om en tjänst flyttas från en myndighet (Läkemedelsverket) till en annan
myndighet (eHälsomyndigheten) ska den flytten i sig inte generera några nya..

Läs mer och ladda ner dokumentet