Yttrande socialdepartementet

Yttrande på: EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel Dnr S2023/01768

Yttrande på: EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel. Dnr S2023/01768 Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, FGL, tackar för möjlighetenatt få kommentera förslaget till ny EU-läkemedelslagstiftning. FGL stödjer följande förslag: Förenklingar i regulatoriska regelverket Snabbare handläggningstider Utökad Bolar Elektroniska bipacksedlar Nödgodkännanden införs FGL har invändningar mot följande förslag: Tillhandahållandeskyldighet till partihandlare, [...]

Yttrande på: Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel SOU 2022:72 Dnr S2023/00704

Yttrande på: Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel SOU 2022:72 Dnr S2023/00704 Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, FGL, stödjer att läkemedelsstatistik ska vara tillgänglig i högre grad än idag. FGL ser gärna enåterställning till hur statistiken såg ut före maj 2019. Utredningens förslag är ett viktigt steg i rätt riktning men det är fortfarande [...]

SvD debattartikel: “Ta bort prisskillnader för läkemedel på recept”

SvD Debatt: Vissa läkemedel på recept kan kosta olika mycket hos olika apotek, utan att läkare och patient kan överblicka kostnaden när beslut fattas om behandling. Det är dags att avskaffa prisskillnaderna, skriver flera debattörer. För en del läkemedel på recept måste du alltid betala hela kostnaden själv. Det är läkemedel där samhället inte betalar [...]

Yttrande på: SOU 2021:19 – delbetänkande En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården S2021/03085

Yttrande på: SOU 2021:19 - delbetänkande En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården S2021/03085 Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på det andra delbetänkandet (SOU 2021:19). Covid-19 pandemin har satt svenska läkemedelsdistributionen under ett ofrivilligt stresstest och det har visat sig att nuvarande system har klarat situationen väl. [...]

Yttrande på: Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Dnr S2021/02039

Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Dnr S2021/02039 - Läkemedelsverkets intäkter och personal har under lång tid ökat i oproportionerlig takt. - Regeringen bör inleda en översyn av upplägget för den framtida finansieringen av Läkemedelsverkets uppdrag. Det som är att betrakta som allmänt samhällsuppdrag och inte är direkt [...]