Ej kategoriserad

Replik på debattartikel i SvD: ”Det finns nationella lösningar på bristen”

Replik på debattartikel i SvD: ”Det finns nationella lösningar på bristen” Att kunna leverera läkemedel till sjukvård och patient är högsta prioritet för oss inom läkemedelsbranschen. Problemet med brist är globalt men det finns lösningar nationellt, skriver två debattörer. Läs mer och ladda ner dokumentet

Pressrelease: Svensk industriallians mot AMR

Pressrelease: Svensk industriallians mot AMR Antibiotikaresistensen ökar dramatiskt och hotar inte bara den moderna hälso- och sjukvården, utan hela den globala folkhälsan. Om vi inte lyckas vända trenden kommer utvecklingen att leda till en global hälsokris. På många håll sker kraftsamlingar för att möta hotet och frågan hamnar högt på agendan. För att bidra till [...]

Yttrande på: SOU 2018:89 – Tydligare ansvar och regler för läkemedel S2019/00100/FS

Yttrande på: SOU 2018:89 - Tydligare ansvar och regler för läkemedel S2019/00100/FS Sammanfattning: FGL avstyrker utredningens förslag att omvandla det riktade statsbidraget för läkemedelsförmånerna till ett generellt statsbidrag. Huvudskälet till FGL:s invändning är att vi är övertygade om att det över tid kommer att tillföras mindre pengar för läkemedelsanvändning om generellt statsbidrag införs. FGL avstyrker [...]

Förslag på hållbarhetskriterier för läkemedel till slutenvården

Förslag på hållbarhetskriterier för läkemedel till slutenvården FGL ifrågasätter varför miljöinformation om de läkemedel som är undantagna från krav om att ta fram miljöinformation enligt Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) riktlinjer ska lämnas. Läs mer och ladda ner dokumentet

Yttrande på: EU- kommissionens förslag till förordning om ändring av förordningen (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (Supplementary Protection Certificate, SPC) Dnr Ju2018/03099/L3

Yttrande på:EU- kommissionens förslag till förordning om ändring av förordningen (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel(Supplementary Protection Certificate, SPC) Dnr Ju2018/03099/L3 Sammanfattning Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på EU-kommissionens förslag till ändrat tilläggsskydd för läkemedel(SPC manufacturing waiver). I dag kan försäljningen av generiska läkemedel starta första dagen efter [...]

Yttrande på: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Dnr S2014/3698/FS

Yttrande på: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Dnr S2014/3698/FS Föreningen för Generiska Läkemedel rekommenderar att inte genomföra TLV:s förslag till lösning kring problematiken med receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen. Det finns en smartare lösning TLV var dock i den förra regeringens direktiv uttryckligen förhindrad att titta på alla lösningar i och med att uppdraget begränsades av formuleringen: ”Förändringar av principen om fri [...]

Förenklingar för en mer effektiv upphandling av slutenvårdsläkemedel

Förenklingar för en mer effektiv upphandling av slutenvårdsläkemedel Upphandling av läkemedel till slutenvården kan och bör effektiviseras. Dagens system har förbättringspotential som kan bidra till en mer effektiv upphandling och därmed bättre konkurrens och lägre priser. Effektivare offentliga upphandlingar kan enligt tidigare forskning innebära stora möjligheter till besparingar för det svenska samhället. FGL har [...]