Yttrande på: EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel. Dnr S2023/01768

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, FGL, tackar för möjlighetenatt få kommentera förslaget till ny EU-läkemedelslagstiftning.

FGL stödjer följande förslag:

  • Förenklingar i regulatoriska regelverket
  • Snabbare handläggningstider
  • Utökad Bolar
  • Elektroniska bipacksedlar
  • Nödgodkännanden införs

FGL har invändningar mot följande förslag:

  • Tillhandahållandeskyldighet till partihandlare,
  • Åtgärder mot restnoteringar (6 månaders varsel)
  • Nya antibiotika kan ge dataskydd för andra läkemedel (vouchers)
  • Förkortat dokumentationsskydd om man inte lanserar i alla EU-länder
Läs mer och ladda ner dokumentet