”Kartlägg hur ofta svenskar köper illegala läkemedel”

När vi handlar alltmer digitalt måste vi stärka kampen mot falska läkemedel. Det kan behövas en nationell upplysningskampanj, skriver sex debattörer.

Förfalskade läkemedel utgör ett betydande globalt hot mot liv och hälsa. IEuropa är systemet med e-verifikation en effektiv spärr mot falska läkemedel i delegala apotekssystemen. Men när vi handlar alltmer digitalt måste vi stärkakampen mot falska läkemedel.

Det är i dagarna fem år sedan EU-förordningen om ökad säkerhet för läkemedelträdde i kraft. Sedan dess har varenda enskild läkemedelsförpackning imedlemsländerna försetts med en säkerhetsförsegling och en unik 2D-kod, somkontrolleras mot en europeisk databas när läkemedlet lämnas ut till patienten påapoteket.

LÄS MER: Läkarförbundets åsikt om id-koll vid distanshandel stick istäv med andra instansers

Efter fem år med e-verifikationssystemet kan vi konstatera att systemet blivitjust den garant för en trygg och säker läkemedelsförsörjning som var avsikten. ISverige sker varje dag omkring en miljon transaktioner i systemet på de över 1500platser som är uppkopplade.

Hittills har inga förfalskade läkemedel upptäckts i den svenskaläkemedelsförsörjningen, även om aktörerna under förra året utredde omkring1000 förpackningar som av olika anledningar orsakat varningar eller larm isystemet.

Andra EU-länder har varit mer utsatta. I fjol tog sig falska diabetesläkemedel inhos grossister i Österrike och Tyskland, men de avslöjades dessbättre närförpackningarna scannades i andra medlemsländer.

Läs mer och ladda ner dokumentet