Vad är FGL?

Föreningen för Generiska läkemedel och Biosimilarer förkortad FGL är en branschorganisation som arbetar för att patienten skall få samma höga kvalitet och säkerhet på sina läkemedel till ett lägre pris. Det framgångsrika svenska systemet där vi generikatillverkare bjuder under varandra för att erbjuda det lägsta priset till konsumenter och skattebetalare ger årligen besparingar på 8 miljarder kronor.

Dessa miljarder ger en mängd positiva effekter så som; lägre kostnad för apotekskunden, pengar att vidare utveckla sjukvården och möjlighet till investering i nya innovativa läkemedel.

På följande sidor hittar du information och svar om FGL, generika och biosimilarer.

Våra medlemmars skyldigheter

Samtliga medlemmar i FGL har samtliga sina läkemedel försäkrade i Läkemedelsförsäkringen. Klicka här för att läsa FGL:s ställningstagande kring Läkemedelsförsäkringen.

 

  • Har läkemedelsförsäkring genom LFF Service AB www.lff.se
  • Följer Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER) och följer beslut av Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL).
  • Lämnar information om marknadsförda läkemedel på www.fass.se

 

Varför har negativ publicitet om generiskt utbyte ökat sedan 2009?

Generiskt utbyte på apotek har förekommit sedan 2002. Mellan 2002 och 2009 förekom nästan ingen kritik mot det generiska utbytet men efter omregleringen av apoteks- marknaden har den negativa publiciteten ökat markant. Sveriges Apoteksförening driver en kampanj mot generikasystemet och en stor del av den kritik som framförts har sin förklaring i att apoteken vill förändra utbytessystemet för att tjäna mer pengar på patienternas, skattebetalarnas och sjukvårdens bekostnad. FGL och bransch- organisationen för de forskande läkemedels- företagen (LIF) förklarar här vad Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter. Visa inlägg

För förskrivare: Ett tryggt byte på apotek

screenshot_160Detta informationsmaterial har tagits fram av Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Det riktar sig till förskrivare och är en del i en satsning som även omfattar fördjupade kunskapsunderlag till farmaceuter, en folder som riktar sig till patienter, en affisch samt faktablad. Informationsmaterialet finns på www.tlv.se och på www.lakemedelsverket.se. Klicka på broschyren för att ladda ner.

Video om Biosimilarläkemedel: En möjlighet för sjukvården

Broschyr FGL Biosimilarer:

FGL Biosimilarer

En biosimilar är en likvärdig version av ett biologiskt läkemedel som har förlorat sitt patent. De har potentialen att sänka behandlings- kostnaden avsevärt för de ofta dyra biologiska läkemedlen.

Biosimilarer har funnits godkända inom EU sedan 2006 och är, enkelt uttryckt, snarlika kopior på patentlösa biologiska läkemedel som till exempel monoklonala antikroppar eller tillväxthormon. Men eftersom det handlar om biologiska läkemedel blir det lite mer komplicerat än för vanliga kemiska substanser.

Klicka på broschyren för att ladda ner.