Yttrande till Socialdepartementet

Yttrande på: EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel Dnr S2023/01768

Yttrande på: EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel. Dnr S2023/01768 Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, FGL, tackar för möjlighetenatt få kommentera förslaget till ny EU-läkemedelslagstiftning. FGL stödjer följande förslag: Förenklingar i regulatoriska regelverket Snabbare handläggningstider Utökad Bolar Elektroniska bipacksedlar Nödgodkännanden införs FGL har invändningar mot följande förslag: Tillhandahållandeskyldighet till partihandlare, [...]

Yttrande på: Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Dnr S2021/02039

Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Dnr S2021/02039 - Läkemedelsverkets intäkter och personal har under lång tid ökat i oproportionerlig takt. - Regeringen bör inleda en översyn av upplägget för den framtida finansieringen av Läkemedelsverkets uppdrag. Det som är att betrakta som allmänt samhällsuppdrag och inte är direkt [...]

Yttrande på: EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa S2021/00051

Yttrande på: EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa S2021/00051 Sammanfattning: Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa. Eftersom dokumentet är allmänt formulerad och pekar mer på önskvärda riktningar, mindre på skarpa detaljerade förslag, är det lite svårt att yttra sig om förslagen. Som helhet välkomnar FGL [...]

Yttrande på: SOU 2018:89 – Tydligare ansvar och regler för läkemedel S2019/00100/FS

Yttrande på: SOU 2018:89 - Tydligare ansvar och regler för läkemedel S2019/00100/FS Sammanfattning: FGL avstyrker utredningens förslag att omvandla det riktade statsbidraget för läkemedelsförmånerna till ett generellt statsbidrag. Huvudskälet till FGL:s invändning är att vi är övertygade om att det över tid kommer att tillföras mindre pengar för läkemedelsanvändning om generellt statsbidrag införs. FGL avstyrker [...]

Yttrande på: SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Yttrande på: SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. S2018/03762/FS Maskinell dos: FGL delar utredningens bedömning att ”dagens pris- och ersättningsmodell för maskinell dosdispensering behöver förändras”. Den som endast läser utredningens sammanfattning kan få uppfattningen att Sörenson i första hand rekommenderar ändrad handelsmarginal (modell A = huvudalternativ) och i andra hand rekommenderar en [...]

Yttrande på: SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel Dnr S2017/06371/FS

Yttrande på: SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedelDnr S2017/06371/FS Sammanfattning Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på första delbetänkandet. Eftersom delbetänkandet är en lägesbeskrivning utan skarpa förslag så väljer FGL att ge rekommendationer på önskvärda åtgärder för det fortsatta arbetet. Utgångspunkten bör vara att alla system ska vara så transparenta som [...]

Yttrande på: Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76) Dnr S2017/05519/FS

Yttrande på: Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76) Dnr S2017/05519/FS Sammanfattning Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer utredningens förslag till enhetliga priser på receptbelagda läkemedel. Utredningens förslag om enhetliga priser bör dock sättas i sitt sammanhang och i möjligaste mån likna det effektiva utbytessystemet inom läkemedelsförmånen. Det innebär att utbytbarhet bör införas, plikt att erbjuda patienten det alternativ [...]

Yttrande på: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Dnr S2017/03877/FS

Yttrande på: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Dnr S2017/03877/FS   Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer regeringens förslag till utökade möjligheter till utbyte av läkemedel. FGL anser dock att förslaget bör breddas så det även innefattar möjlighet till utbyte oavsett förmånsstatus. Vidare uppmanar FGL att införa förändringen tidigare än 1 januari 2019. Läkemedel som [...]

Yttrande på: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) S2017/01576/FS

Yttrande på: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) S2017/01576/FS Sammanfattning FGL tillstyrker merparten av utredningens förslag som berör distribution och returer. Utredningen har på ett föredömligt sätt involverat marknadens parter och varit lyhörd för kommentarer och verkat för konsensus eller i alla fall acceptabla kompromisser. När det gäller returer av kylvaror upplever FGL [...]

Load More Posts