Yttrande till Socialdepartementet

Yttrande på: EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa S2021/00051

Yttrande på: EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa S2021/00051 Sammanfattning: Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa. Eftersom dokumentet är allmänt formulerad och pekar mer på önskvärda riktningar, mindre på skarpa detaljerade förslag, är det lite svårt att yttra sig om förslagen. Som helhet välkomnar FGL [...]

Yttrande på: SOU 2018:89 – Tydligare ansvar och regler för läkemedel S2019/00100/FS

Yttrande på: SOU 2018:89 - Tydligare ansvar och regler för läkemedel S2019/00100/FS Sammanfattning: FGL avstyrker utredningens förslag att omvandla det riktade statsbidraget för läkemedelsförmånerna till ett generellt statsbidrag. Huvudskälet till FGL:s invändning är att vi är övertygade om att det över tid kommer att tillföras mindre pengar för läkemedelsanvändning om generellt statsbidrag införs. FGL avstyrker [...]

Yttrande på: SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Yttrande på: SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. S2018/03762/FS Maskinell dos: FGL delar utredningens bedömning att ”dagens pris- och ersättningsmodell för maskinell dosdispensering behöver förändras”. Den som endast läser utredningens sammanfattning kan få uppfattningen att Sörenson i första hand rekommenderar ändrad handelsmarginal (modell A = huvudalternativ) och i andra hand rekommenderar en [...]

Yttrande på: SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel Dnr S2017/06371/FS

Yttrande på: SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedelDnr S2017/06371/FS Sammanfattning Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på första delbetänkandet. Eftersom delbetänkandet är en lägesbeskrivning utan skarpa förslag så väljer FGL att ge rekommendationer på önskvärda åtgärder för det fortsatta arbetet. Utgångspunkten bör vara att alla system ska vara så transparenta som [...]

Yttrande på: Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76) Dnr S2017/05519/FS

Yttrande på: Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76) Dnr S2017/05519/FS Sammanfattning Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer utredningens förslag till enhetliga priser på receptbelagda läkemedel. Utredningens förslag om enhetliga priser bör dock sättas i sitt sammanhang och i möjligaste mån likna det effektiva utbytessystemet inom läkemedelsförmånen. Det innebär att utbytbarhet bör införas, plikt att erbjuda patienten det alternativ [...]

Yttrande på: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Dnr S2017/03877/FS

Yttrande på: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Dnr S2017/03877/FS   Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer regeringens förslag till utökade möjligheter till utbyte av läkemedel. FGL anser dock att förslaget bör breddas så det även innefattar möjlighet till utbyte oavsett förmånsstatus. Vidare uppmanar FGL att införa förändringen tidigare än 1 januari 2019. Läkemedel som [...]

Yttrande på: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) S2017/01576/FS

Yttrande på: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) S2017/01576/FS Sammanfattning FGL tillstyrker merparten av utredningens förslag som berör distribution och returer. Utredningen har på ett föredömligt sätt involverat marknadens parter och varit lyhörd för kommentarer och verkat för konsensus eller i alla fall acceptabla kompromisser. När det gäller returer av kylvaror upplever FGL [...]

Yttrande på: Förslag till avgifter för läkemedelleverantörers tillgång till LiiV Dnr S2016/06640/FS

Yttrande på: Förslag till avgifter för läkemedelleverantörers tillgång till LiiV Dnr S2016/06640/FS FGL har följande invändningar: 1. Att flytta en tjänst från en myndighet till en annan bör vara ett nollsummespel som inte innebär nya kostnader för företagen 2. Kort framförhållning. Att avisera nya kostnader i november som ska börja gälla i januari är dålig [...]

Yttrande på: Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2015/04035/FS

Yttrande på: Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2015/04035/FS Föreningen för Generiska Läkemedel rekommenderar att undanta utbytbara läkemedel inom Periodens Vara -systemet från anmälningsplikt för restnoteringar. När Läkemedelsverket presenterade projektet så var utgångspunkten att det var kritiska/unika rester som var i fokus och att utbytessortimentet inte berördes. TLV bekräftar att det [...]

Yttrande på: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte – Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2011/2890/FS

Yttrande på: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte – Rapport från Läkemedelsverket Dnr S2011/2890/FS Föreningen för Generiska Läkemedel ifrågasätter Läkemedelsverkets rekommendation att inte tillåta generisk förskrivning i Sverige. Generisk förskrivning är ett komplement, inte en ersättning till generisk substitution. Generisk förskrivning är ett pedagogiskt instrument i patient/läkarkontakten och ökar förståelsen för ett system [...]

Load More Posts