”Stora skillnader i hur regioner använder biosimilarer”

Regionerna måste se till att förskrivande läkare får information om möjligheterna att välja en biosimiliar, så att vi får en likvärdig användning i landet, skriver debattörer från FGL.

Sverige står inför en andra biologisk revolution. Fram till 2030 väntas 40 biologiska läkemedel med mycket stor försäljning förlora patent. Detta medför en enorm besparingspotential och kan leda till ökad tillgänglighet till behandlingar genom användning av biosimilarer. Men det krävs en genomtänkt strategi för att vi ska kunna dra nytta av denna möjlighet.

Läs mer och ladda ner dokumentet