FGL – en branchorganisation med 20 medlemsföretag

Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer är en branschorganisation med 20 medlemsföretag som aktivt driver frågor för att värna och utveckla systemet med generiska läkemedel. Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel.

Generika motsvarar idag 20% av den svenska läkemedelsmarknaden i värde och 62% i volym (2017). 2002 infördes substitutionsreformen i Sverige som innebär att Apoteket måste byta ut ett dyrare läkemedel till ett billigare (generika) om sådant finns tillgängligt. Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har beräknat att byte till generiska läkemedel ger staten en besparing på 8 miljarder kronor per år.

Frågor vi arbetar med är bland annat:

  • Behålla generikamarknaden utan att apoteken får prisförhandla direkt med leverantörerna läs mer…
  • Öka vikten av medlemskap i läkemedelsförsäkringen för generikaföretag läs mer…
  • Generisk förskrivning (förskrivning av substans, inte varumärke) läs mer…
  • Öka användningen av Biosimilarer (kopior av nya biologiska läkemedel) kemedel läs mer…

 

Vi har en öppen och aktiv dialog med viktiga intressenter för våra medlemmar, såsom myndigheter, organisationer och beslutsfattare på olika nivåer. FGL är en organisation som också tar en aktiv del i debatten och som fungerar som remissinstans.