Yttrande till TLV

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) Dnr 1639/2018

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) Dnr 1639/2018 Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer avråder från TLV:s förslag att utöka utförsäljningsperioden från 15 till 20 dagar. En generell förlängning medför risker för periodens vara systemet och missar ändå syftet med förslaget. 20 dagar är för kort för [...]

Yttrande på remiss: Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter angående utbyte av läkemedel på apotek Dnr 2304/2017

Yttrande på remiss: Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter angående utbyte av läkemedel på apotek Dnr 2304/2017   Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer TLV:s förslag att utöka möjligheten till utbyte på apotek av parenterala läkemedel. FGL är dock kritisk till förslaget om golvprismodell samt till den föreslagna processen innan beslut om utbyte. Föreningen [...]

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2) Dnr 1904/2016

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2). Dnr 1904/2016.   Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer inte TLV:s förslag när det gäller principen prissättningen ska baseras på jämförelser med läkemedel som saknar relevant indikation, så kallad Off-Label use. Förslaget innebär en urholkning av den värdebaserade prissättningen och [...]

Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel

Yttrande på remiss: Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. Dnr 1428/2014 Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer förslaget till nya föreskrifter. Flera av förslagen har FGL efterfrågat under en längre tid och ser därmed positivt på att förslagen [...]

Yttrande på TLV:s föreskrifter ”Prissättning av utbytbara läkemedel mm” Dnr 2794/2011

Yttrande på TLV:s föreskrifter ”Prissättning av utbytbara läkemedel mm” Dnr 2794/2011 Generisk substitution innebär besparingar på över 8 miljarder kronor om året. Grundprincipen är att låta leverantörerna tävla med öppna transparanta priser. Därför är det viktigt att behålla dagens transparanta prissättningsmodell så att leverantörerna av generiska läkemedel kan fortsätta att konkurrera med kundpriset. Systemet förutsätter [...]

Yttrande på TLV:s föreskrifter ”Prissättning av utbytbara läkemedel mm” Dnr 3883/2010

Yttrande på TLV:s föreskrifter ”Prissättning av utbytbara läkemedel mm” Dnr 3883/2010 FGL ställer sig mycket positiv till införande av pristak av utbytbara läkemedel och anser att det mesta i förslaget är väl genomtänkt och bra utformat. Invändningar på detaljnivå gäller främst att utgångspunkten bör vara AIP istället för AUP och behandlingen av förpackningar med låg [...]

Yttrande på TLV:s nya riktlinjer för arbetet med omprövningar av läkemedelssubventioner

Yttrande på TLV:s nya riktlinjer för arbetet med omprövningar av läkemedelssubventioner Föreningen för Generiska Läkemedel vill påpeka att hänsyn bör tas till tidpunkten för kommande patentutgång. Om priset på en substans är för högt jämfört i förhållande till andra jämförbara substanser – kan läget drastiskt förändras om en patentutgång är nära förestående. När ett patent [...]

Yttrande på TLV:s föreskrifter gällande dispens till föreskrifter Dnr 3027/2009

Yttrande på TLV:s föreskrifter gällande dispens till föreskrifter Dnr 3027/2009  Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer TLVs förslag till att införa dispens vid behov i föreskrifterna och dispensens syfte att utse alternativa periodens vara. FGL håller även med TLV om att förslaget innebär ett ökat behov av övervakning. Detta ställer också högre krav på TLV att [...]

Yttrande på TLV:s föreskrifter ”Prissättning av utbytbara läkemedel mm” Dnr 3027/2009

Yttrande på TLV:s föreskrifter ”Prissättning av utbytbara läkemedel mm” Dnr 3027/2009  Sveriges system med en månads prisperiod har fungerat väl och försvarades under omregleringsprocessen av flera tunga remissinstanser. Systemet har skärpts upp med nya föreskrifter, vilka FGL har gett sitt stöd till och aktivt bidragit till. TLV har på ett bra sätt löst problemen med [...]

Yttrande på TLV:s föreskrifter ”Beslut om prissättning av utbytbara läkemedel mm” Dnr 2699/2009

Yttrande på TLV:s föreskrifter ”Beslut om prissättning av utbytbara läkemedel mm” Dnr 2699/2009  FGL stödjer TLV:s förslag att förlänga utförsäljningsperioden av föregående månads ”periodens vara” till 15 dagar – under två förutsättningar: 1. Periodens ska användas till att sälja ut lager som beställts före månadsskiftet Principen med att stimulera konkurrens mellan generiska läkemedel på transparenta [...]