Yttrande på TLV:s föreskrifter ”Prissättning av utbytbara läkemedel mm” Dnr 3883/2010

FGL ställer sig mycket positiv till införande av pristak av utbytbara läkemedel och anser att det mesta i förslaget är väl genomtänkt och bra utformat.

Invändningar på detaljnivå gäller främst att utgångspunkten bör vara AIP istället för AUP och behandlingen av förpackningar med låg volym.

I övrigt stödjer FGL förslaget om möjlighet till utbyte av läkemedel utanför förmånen, principerna för byte under månaden då generisk konkurrens uppstår, samt anmälningsskyldigheten för läkemedelsföretagen..

Läs mer och ladda ner dokumentet