Yttrande på remiss: Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter angående utbyte av läkemedel på apotek
Dnr 2304/2017

 

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer TLV:s förslag
att utöka möjligheten till utbyte på apotek av parenterala läkemedel. FGL är
dock kritisk till förslaget om golvprismodell samt till den föreslagna
processen innan beslut om utbyte.

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer är mycket positiv till
TLV:s förslag till att utöka utbytbarheten för parenterala läkemedel. FGL har
under många år uppmanat TLV att sluta med att hindra utbytbarhet på detta
sortiment. Läkemedelsverket beslutar om utbytbarhet på produktnivå och TLV
beslutar om utbytbarhet på förpackningsnivå. Hittills har alltså TLV stoppat sista
steget vilket inneburit att inga parenterala läkemedel har bytts ut trots att
Läkemedelsverket klassat läkemedlen som medicinskt utbytbara.

Läs mer och ladda ner dokumentet