Yttrande på TLV:s nya riktlinjer för arbetet med omprövningar av läkemedelssubventioner

Föreningen för Generiska Läkemedel vill påpeka att hänsyn bör tas till tidpunkten för kommande patentutgång.

Om priset på en substans är för högt jämfört i förhållande till andra jämförbara substanser – kan läget drastiskt förändras om en patentutgång är nära förestående. När ett patent löper ut så sjunker priserna ofta med över 90%. Om läkemedlet förlorar subvention strax innan patentutgång så finns inte så många recept att byta ut till billigare generiska läkemedel..

Läs mer och ladda ner dokumentet