Yttrande på TLV:s föreskrifter ”Prissättning av utbytbara läkemedel mm” Dnr 2794/2011

Generisk substitution innebär besparingar på över 8 miljarder kronor om året. Grundprincipen är att låta leverantörerna tävla med öppna transparanta priser. Därför är det viktigt att behålla dagens transparanta prissättningsmodell så att leverantörerna av generiska läkemedel kan fortsätta att konkurrera med kundpriset. Systemet förutsätter att apoteken inte kan välja leverantör utan är istället skyldiga att tillhandahålla det billigaste läkemedlet..

Läs mer och ladda ner dokumentet