Yttrande på remiss:
Förslag till ändring av TLV:s allmänna råd om ekonomiska
utvärderingar (TLVAR 2003:2). Dnr 1904/2016.

 

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer inte TLV:s förslag
när det gäller principen prissättningen ska baseras på jämförelser med läkemedel
som saknar relevant indikation, så kallad Off-Label use.

Förslaget innebär en urholkning av den värdebaserade prissättningen och
motverkar innovation och dokumentation.

FGL värnar patent och dokumentationsskydd. Utan dessa skydd blir det inga
nya läkemedel eller innovationer.

Läs mer och ladda ner dokumentet