Yttrande på:
Förslag till avgifter för läkemedelleverantörers tillgång till LiiV
Dnr S2016/06640/FS

FGL har följande invändningar:

1. Att flytta en tjänst från en myndighet till en annan bör vara ett nollsummespel som inte innebär nya kostnader för företagen

2. Kort framförhållning. Att avisera nya kostnader i november som ska börja gälla i januari är dålig framförhållning

3. Kostnadsfördelningen slår hårdast mot generikaindustrin som har många läkemedel med låga priser och låga marginaler

4. Ska centralt godkända läkemedel undantas? Och innebär det att äldre nationellt godkända läkemedel ska betala för de som inte
betalar?

1. Nollsummespel för företagen Om en tjänst flyttas från en myndighet (Läkemedelsverket) till en annan
myndighet (eHälsomyndigheten) ska den flytten i sig inte generera några nya..

Läs mer och ladda ner dokumentet