Yttrande på: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Dnr S2017/03877/FS

 

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer regeringens
förslag till utökade möjligheter till utbyte av läkemedel. FGL anser dock att
förslaget bör breddas så det även innefattar möjlighet till utbyte oavsett
förmånsstatus. Vidare uppmanar FGL att införa förändringen tidigare än 1
januari 2019.

Läkemedel som Läkemedelsverket bedömt vara medicinskt utbytbara bör vara
utbytbara på apotek oavsett om läkemedlet är subventionerat eller inte.
Bedömningen bör vara baserad på medicinska snarare än ekonomiska grunder.
Det är egentligen märkligt att detta inte lösts tidigare. Att medicinskt utbytbara
läkemedel inte fått bytas ut med mindre än att förskrivaren måste ändra i
receptet har tagit onödig tid och resurser från läkare, apotekspersonal och
patienter. Denna uppdelning av utbytbarhet beroende på förmånsstatus känner
FGL inte igen från något annat land som tillämpar utbytbarhet på apotek.

Läs mer och ladda ner dokumentet