Yttrande på: Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76)
Dnr S2017/05519/FS

Sammanfattning

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer utredningens förslag till enhetliga priser på receptbelagda läkemedel.

Utredningens förslag om enhetliga priser bör dock sättas i sitt sammanhang och i möjligaste mån likna det effektiva utbytessystemet inom läkemedelsförmånen. Det innebär att utbytbarhet bör införas, plikt att erbjuda patienten det alternativ med lägst pris samt hindra förhandlingsrätt på läkemedel utan förmån.

Vidare uppmanar FGL att införa förändringen tidigare än 1 juli 2019.

Läs mer och ladda ner dokumentet