Yttrande på: EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa
S2021/00051

Sammanfattning:
Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer har fått möjlighet att lämna ett yttrande på EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa. Eftersom dokumentet är allmänt formulerad och pekar mer på önskvärda riktningar, mindre på skarpa detaljerade förslag, är det lite svårt att yttra sig om förslagen. Som helhet välkomnar FGL strategin men har också några konkreta synpunkter på delar av innehållet samt några konkreta förslag på vad Sverige kan göra för att följa strategin.

Som specifika förslag föreslår FGL att svenska regeringen:

 • Värna den svenska generikamodellen med konkurrens på transparenta listpriser
 • Exportera svenska generikamodellen till de EU-länder som idag betalar onödigt höga priser för generiska läkemedel
 • Vidta åtgärder för att slopa kommuniceringsprocessen vid utbytbarhetsbeslutet på Läkemedelsverket
 • Undvik marknadsmodeller där vinnaren tar allt tex (t.ex. nationella/nordiska upphandlingar sidoöverenskommelser när patentet gått ut)
 • Sträva efter konkurrensneutralitet mellan läkemedelsindustri inom och utom EU
 • Begränsa den regulatoriska kostnaden för granskning och administration
 • Prioritera elektroniska bipacksedlar och ta bort kravet på bipacksedlar i tryckt form
 • Om det ska införas incitament för ökad lagerhållning inom det generiska utbytessystemet bör det utformas så det inte påverkar konkurrensen och därmed prisdynamiken negativt
 • Uppmuntra och belöna etablerade branschinitiativ inom miljömässigt hållbar tillverkning
 • Fortsätt driv frågan om miljöreglering inom GMP eller andra internationella riktlinjer
 • Inför incitament för miljöarbete inom det svenska utbytessystemet
Läs mer och ladda ner dokumentet