FAQs

Vad är generika?

Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel. Ett generiskt läkemedel kan säljas till ett lägre pris eftersom tillverkningen inte har några kostnader för forskning och utveckling. År 2021 utgjorde generiska läkemedel och biosimilarer 23% av den totala läkemedelsförsäljningen i värde och 67% av försäljningsvolymen mätt i DDD. [...]

Vad är parallellimport?

Parallellimport är samma medicin med samma namn från samma företag. Läkemedlet har köpts i ett land där priserna är lägre och importerats till Sverige där priserna är högre.

Vad är Generisk substans?

Alla läkemedel har en aktiv substans. Varje unik aktiv substans har ett eget namn som kallas "generiskt namn". Detta namn är lika över hela världen och kan inte ägas av något företag. Den aktiva substansen är det verksamma ämnet i medicinen som botar, förebygger eller lindrar den sjukdom som diagnostiserats. I undantagsfall kan det finnas [...]

Hur är det med leveranssäkerheten av generika?

När det gäller leveranssäkerheten så är det svårt att få fram några officiella siffror vad avser enskilda företag eller grupper av företag. Dock har de flesta företag egen statistik om leveranssäkerhet. På apotek kallas ett läkemedel som inte kan levereras för att läkemedlet är "restnoterat". Generikaleverantörerna har extra stort intresse av god leveranssäkerhet eftersom ett [...]

Hotas den forskande läkemedelsindustrin så det inte kommer några nya läkemedel i framtiden?

Patent på läkemedel gäller i 20 år. Under patenttiden finns inga generiska likvärdiga alternativ.Under patenttiden kan det forskande företaget ta ut höga priser utan att tappa marknadsandelar genom utbyte till generiska alternativ. En begränsad patenttid stimulerar forskande läkemedelsföretag eftersom de vet att läkemedlen utsätts för konkurrens efter det att patentet har gått ut. Man kan [...]

Vad är Generisk substitution?

Apoteken byter ut dyrare läkemedel till likvärdigt (utbytbart) läkemedel med lägre pris. Staten subventionerar inte kostnader över lägsta pris. Generisk substitution tillämpas i Sverige sedan 1 oktober 2002.

Är det så att Generisk substitution hotar valfriheten?

Nej, generisk substitution hotar inte valfriheten. Staten subventionerar medicinen, men om patienten vill att medicinen ska ha ett visst namn och komma från en viss leverantör är det inte statens ansvar att betala merkostnaden för detta. Läkaren och patienten har fortfarande möjligheten att välja vilket läkemedel de vill (men det kan kosta mer för patienten).

Load More Posts