Alla läkemedel har en aktiv substans. Varje unik aktiv substans har ett eget namn som kallas “generiskt namn”. Detta namn är lika över hela världen och kan inte ägas av något företag.
Den aktiva substansen är det verksamma ämnet i medicinen som botar, förebygger eller
lindrar den sjukdom som diagnostiserats. I undantagsfall kan det finnas fler än en aktiv substans i ett läkemedel. Övriga ämnen i medicinen brukar kallas för hjälpämnen och har ingen egen effekt. Namnet på den generiska substansen är en officiell beteckning för det verksamma ämnet som ingår i läkemedlet.
Substansens namn fastställs av Världshälsoorganisationen, WHO.