Patent på läkemedel gäller i 20 år. Under patenttiden finns inga generiska likvärdiga alternativ.Under patenttiden kan det forskande företaget ta ut höga priser utan att tappa marknadsandelar genom utbyte till generiska alternativ. En begränsad patenttid stimulerar forskande läkemedelsföretag eftersom de vet att läkemedlen utsätts för konkurrens efter det att patentet har gått ut. Man kan vända på resonemanget: Om det aldrig skulle bli någon priskonkurrens försvinner incitamentet att lägga ner mer pengar på forskning, eftersom man ändå kan sälja dyra läkemedel utan priskonkurrens.