Då godkänner inte Läkemedelsverket läkemedlet som ett generika.