När det gäller leveranssäkerheten så är det svårt att få fram några officiella siffror vad avser enskilda företag eller grupper av företag. Dock har de flesta företag egen statistik om leveranssäkerhet.
På apotek kallas ett läkemedel som inte kan levereras för att läkemedlet är “restnoterat”.
Generikaleverantörerna har extra stort intresse av god leveranssäkerhet eftersom ett generikum lätt kan bytas ut mot ett annat läkemedel vid leveransproblem. Det är lättare för apoteken att byta till ett annat generikum än att byta till en annan substans. Det innebär att generikaföretagen inte har sämre leveranssäkerhet än originalföretagen. Däremot har parallellimportörerna ibland problem med leveranssäkerheten av naturliga skäl då de köper produkterna på en s k spotmarknad. Tyvärr råder en del missförstånd och begreppsförvirringar kring detta. En del kunder blandar ihop parallellimport med generika.