Parallellimport är samma medicin med samma namn från samma företag. Läkemedlet har
köpts i ett land där priserna är lägre och importerats till Sverige där priserna är högre.