FAQs

Vad är Generisk förskrivning?

Generisk förskrivning innebär att läkaren skriver det generiska namnet (den aktiva substansen) direkt på receptet istället för ett varumärke från ett specifikt läkemedelsbolag.

Vad är fördelen med Generisk förskrivning?

Färre läkemedelsnamn att hålla reda på (alla utbytbara läkemedel har samma namn) Minskad förväxlingsrisk (samma substans = samma namn) Aktiva substansen alltid enkelt identifierbar Namnet lika över hela världen Lättare för patienten att leta information på Internet Namnet används i vetenskapliga artiklar Enklare journalföring Läkarna behöver inte hålla reda på priser och sortiment Enklare [...]

Generiska läkemedel

Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel. Ett generiskt läkemedel kan säljas till ett lägre pris eftersom tillverkningen inte har några kostnader för forskning och utveckling. År 2021 utgjorde generiska läkemedel och biosimilarer 23% av den totala läkemedelsförsäljningen i värde och 67% av försäljningsvolymen mätt i DDD. [...]

Prissättningsmodellen

Idag fungerar generikamarknaden mycket enkelt. Substitutionsreformen betyder att Apoteken byter till det läkemedel som ligger lägst i pris för kunden (AUP). Priset gäller en månad och under den tiden köper Apoteket från den leverantör som har det lägsta priset. Samtliga leverantörer har möjlighet att ändra sitt pris en gång i månaden i en ansökan till [...]

Vem beslutar?

Läkemedelsverket beslutar på produktnivå vilka läkemedel som är utbytbara och publicerar en lista över dessa. Beslut om vilket läkemedel som är det billigaste tillgängliga av varje förpackningsstorlek fattas av däremot av en annan myndighet, TLV

När ska apoteken använda utbytesvaror?

Apoteken ska enligt en instruktion från TLV (Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket) byta utbytbara läkemedel om det finns en jämförbar förpackning. Endast om två förpackningar, eller fler, är jämförbara ska farmaceuten på apoteket genomföra ett utbyte. Med medicinskt likvärdiga läkemedel avses i regel produkter med samma aktiva substans, styrka och beredningsform i motsvarande förpackningsstorlek. Medicinskt likvärdiga läkemedel [...]

När får ett läkemedel inte bytas ut?

Om förskrivaren motsatt sig ett utbyte på medicinska grunder (t.ex. allergi mot färg- eller fyllnadsämnen, patienter med särskilt behov av kontinuitet där det bedöms att patienten inte kan hantera läkemedel med olika namn och utseende). Om patienten själv väljer att betala prisskillnaden mellan det förskrivna läkemedlet och det billigaste utbytbara läkemedlet. Förskrivare rekommenderas [...]

Vad är Biosimilarer?

Biosimilarer är inte generika. Det är mycket viktigt att komma ihåg. En biosimilar är en kopia på ett biologiskt läkemedel, det vill säga ett läkemedel som är framställt med hjälp av levande celler. Eftersom originalen är så stora och komplexa går det inte att säga att kopiorna är exakta kopior av originalen eller inte, därav [...]

Varför Biosimilarer?

Biosimilarer är inte utbytbara på samma enkla sätt som generika. Erfarenheten med biologiska läkemedel är att de kan ge olika respons på individnivå. Byte till biosimilarer måste därför ske på ett ordnat sätt – och inte fram och tillbaka. Rätt hanterade, och med en medveten strategi på kliniknivå, kan biosimilarer frigöra mycket pengar i sjukvården. Detta kräver en kombination av ökat ansvartagande av förskrivande [...]

Load More Posts