Då är det medicinskt motiverat att skriva ett annat läkemedel och patienten behöver inte betala någon mellanskillnad.