Yttrande till Läkemedelsverket

Yttrande på Läkemedelsverkets preliminära rapport: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Diarienummer: 1.1–2016-005861

Yttrande på Läkemedelsverkets preliminära rapport: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Diarienummer: 1.1–2016-005861 Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer Läkemedelsverkets och TLV:s förslag som presenteras i rapporten men ifrågasätter varför man avstår från att välja det mest effektiva verktyget, dvs att införa generisk förskrivning. Nuvarande regler tvingar förskrivaren att välja en leverantör och [...]

Yttrande på: Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Yttrande på: Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Dnr S2016/00699/FS Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer delar Läkemedelsverkets uppfattning att avgifterna ska avspegla tidsinsatsen för nedlagt arbete men ifrågasätter att Läkemedelsverkets verksamhet växer i orimlig proportion till läkemedelsmarknaden. Läkemedelsverkets utgifter och antalet anställda har fördubblats under de [...]

Yttrande på Läkemedelsverkets preliminära rapport: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte”

Yttrande på Läkemedelsverkets preliminära rapport: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Diarienummer: S2011/8290/FS Föreningen för Generiska Läkemedel ifrågasätter Läkemedelsverkets rekommendation att inte tillåta generisk förskrivning i Sverige. Generisk förskrivning är ett komplement, inte en ersättning till generisk substitution. Generisk förskrivning är ett pedagogiskt instrument i patient/läkarkontakten och ökar förståelsen för ett system [...]

Yttrande på Läkemedelsverkets förslag att anpassa regelverket inför ny lagstiftning om säkerhetsåtgärder

Yttrande på Läkemedelsverkets förslag att anpassa regelverket inför ny lagstiftning om säkerhetsåtgärder (LVFS:2009:11) Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer EU:s ambition att förhindra förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan. Det är dock viktigt att man differentierar säkerhetskraven så skyddet förstärks där det är motiverat och att inte tillföra onödiga kostnader där det inte behövs något förstärkt skydd. [...]

Yttrande på Läkemedelsverkets utredning att införa frivillig generisk förskrivning

Yttrande på Läkemedelsverkets utredning att införa frivillig generisk förskrivning Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer regeringens initiativ att införa frivillig generisk förskrivning. FGL delar dock inte helt problembeskrivningen med att generisk förskrivning är något komplicerat som ska införas - utan ser snarare initiativet som en välkommen förändring som syftar till att ta bort ett komplicerat förbud. [...]

Yttrande på Läkemedelsverkets utredning av utvidgat utbyte och utbyte vid nyinsättning

Yttrande på Läkemedelsverkets utredning av utvidgat utbyte och utbyte vid nyinsättning Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer regeringens initiativ att utöka utbytbarheten och införa utbyte vid nyinsättning. FGL anser dock att Läkemedelsverkets förslag är så defensivt att förslaget riskerar att bli i det närmaste effektlöst. En semantisk ändring i förslaget skulle dock ge den effekt som [...]

Yttrande på Läkemedelsverkets förslag angående att ändra utbytbarhetsrutinerna

Yttrande på Läkemedelsverkets förslag angående att ändra utbytbarhetsrutinerna Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer intentionen att anpassa utbytbarhetsprocessen så den tidsmässigt anpassas till TLV:s processer. FGL anser dock att det är fel väg att gå om beslutstillfällena minskas från 8 till föreslagna 6 tillfällen per år. De bör istället ökas till varje månad. Det är definitivt [...]

Yttrande på Läkemedelsverkets förslag till ändrade avgiftsnivåer Dnr 5829:2010/504285

Yttrande på Läkemedelsverkets förslag till ändrade avgiftsnivåer Dnr 5829:2010/504285 Föreningen för Generiska Läkemedel delar Läkemedelsverkets uppfattning att avgifterna ska avspegla tidsinsatsen för nedlagt arbete. Det är bra att Läkemedelsverket tagit initiativ till att på ett tydligare sätt mäter vad som faktiskt görs men uppmanar samtidigt Läkemedelsverket att också utvärdera värdet av nedlagt arbete.. Läs [...]

Yttrande på Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel Dnr 581:2009/500554

Yttrande på Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel Dnr 581:2009/500554 FGL har tagit del av Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel Dnr 581:2009/500554. Vår mening är att det är ett bra förslag att det åligger innehavaren av produktgodkännandet att tillse en adekvat utbildningsnivå på företagets läkemedelsrepresentanter. Eftersom läkemedelskonsulenterna är läkemedelsföretagens representanter mot sjukvården och distributionskedjan torde det [...]