Yttrande på Läkemedelsverkets utredning att införa frivillig generisk förskrivning

Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer regeringens initiativ att införa frivillig generisk förskrivning.

FGL delar dock inte helt problembeskrivningen med att generisk förskrivning är något komplicerat som ska införas – utan ser snarare initiativet som en välkommen förändring som syftar till att ta bort ett komplicerat förbud. Varför tvinga förskrivaren att välja leverantör när det finns flera medicinskt utbytbara läkemedel? Så länge det gäller frivillig generisk förskrivning borde frågeställningen istället vara: ”Varför ska generisk förskrivning överhuvudtaget vara olagligt?” FGL anser därmed att det är hög tid att häva förbudet mot generisk förskrivning..

Läs mer och ladda ner dokumentet