Yttrande på Läkemedelsverkets preliminära rapport:
”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Diarienummer: S2011/8290/FS

Föreningen för Generiska Läkemedel ifrågasätter Läkemedelsverkets rekommendation att inte tillåta generisk förskrivning i Sverige.

Generisk förskrivning är ett komplement, inte en ersättning till generisk substitution. Generisk förskrivning är ett pedagogiskt instrument i patient/läkarkontakten och ökar förståelsen för ett system som genererar 8 miljarder kronor per år i besparing samtidigt som patienterna får en lika bra behandling.

Läs mer och ladda ner dokumentet