Yttrande på Läkemedelsverkets förslag till ändrade avgiftsnivåer Dnr 5829:2010/504285

Föreningen för Generiska Läkemedel delar Läkemedelsverkets uppfattning att avgifterna ska avspegla tidsinsatsen för nedlagt arbete. Det är bra att Läkemedelsverket tagit initiativ till att på ett tydligare sätt mäter vad som faktiskt görs men uppmanar samtidigt Läkemedelsverket att också utvärdera värdet av nedlagt arbete..

Läs mer och ladda ner dokumentet