Yttrande på Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel Dnr 581:2009/500554

FGL har tagit del av Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel Dnr 581:2009/500554.

Vår mening är att det är ett bra förslag att det åligger innehavaren av produktgodkännandet att tillse en adekvat utbildningsnivå på företagets läkemedelsrepresentanter. Eftersom läkemedelskonsulenterna är läkemedelsföretagens representanter mot sjukvården och distributionskedjan torde det vara självreglerande då inget läkemedelsföretag vill ha en representant som inte lever upp till kundernas förväntningar..

Läs mer och ladda ner dokumentet