Yttrande på Läkemedelsverkets förslag att anpassa regelverket inför ny lagstiftning om säkerhetsåtgärder (LVFS:2009:11)

Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer EU:s ambition att förhindra förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan. Det är dock viktigt att man differentierar säkerhetskraven så skyddet förstärks där det är motiverat och att inte tillföra onödiga kostnader där det inte behövs något förstärkt skydd.

FGL vill också påpeka att beteckningen ”Partihandel” innefattar olika typer av företag med helt olika roller. När man ställer specifika krav på samtliga aktörer som innefattas av samma definition uppkommer en rad problem. Därför menar FGL att det bör göras skillnad på läkemedelsbolag och distributörer – även om båda har partihandelstillstånd..

Läs mer och ladda ner dokumentet