Yttrande på Läkemedelsverkets utredning av utvidgat utbyte och utbyte vid nyinsättning

Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer regeringens initiativ att utöka utbytbarheten och införa utbyte vid nyinsättning. FGL anser dock att Läkemedelsverkets förslag är så defensivt att förslaget riskerar att bli i det närmaste effektlöst.

En semantisk ändring i förslaget skulle dock ge den effekt som regeringen efterlyser: Tillvägagångssättet ändras från ”Får bytas ut” till ”Får inte bytas ut”. Utan den ändringen ser FGL ingen mening med att genomföra förslaget..

 

Läs mer och ladda ner dokumentet