Yttrande på Läkemedelsverkets preliminära rapport: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Diarienummer: 1.1–2016-005861

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer
Läkemedelsverkets och TLV:s förslag som presenteras i rapporten men
ifrågasätter varför man avstår från att välja det mest effektiva verktyget, dvs
att införa generisk förskrivning.

Nuvarande regler tvingar förskrivaren att välja en leverantör och därmed
innebär substitutionen att det blir ett byte jämfört med det som står på
receptet. Om det inte står någon specifik leverantör på receptet så blir det
inget byte. Möjligtvis ett byte mot det läkemedel patienten eventuellt haft
tidigare, men inget byte jämfört med det som står på receptet..

Läs mer och ladda ner dokumentet