Yttrande på Läkemedelsverkets förslag angående att ändra utbytbarhetsrutinerna

Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer intentionen att anpassa utbytbarhetsprocessen så den tidsmässigt anpassas till TLV:s processer. FGL anser dock att det är fel väg att gå om beslutstillfällena minskas från 8 till föreslagna 6 tillfällen per år. De bör istället ökas till varje månad. Det är definitivt samhällsekonomiskt motiverat..

Läs mer och ladda ner dokumentet