Kommentar till sänkning av förmånsgrundande pris på omeprazol 40 mg

Kommentar till sänkning av förmånsgrundande pris på omeprazol 40 mg LFN har skickat ett brev daterat 2008-09-05 (ref 149/2008) angående prissättningen på omeprazol 40 mg. Brevet är ställt till de företag som marknadsför omeprazol 40 mg - men eftersom det gäller en prissättningsprincip så har branschorganisationen ändå valt att lämna en kommentar. Det svenska systemet med [...]