Nyheter och inlägg

Debattartikel i Dagens Medicin: ”Kartlägg hur ofta svenskar köper illegala läkemedel” 

”Kartlägg hur ofta svenskar köper illegala läkemedel” När vi handlar alltmer digitalt måste vi stärka kampen mot falska läkemedel. Det kan behövas en nationell upplysningskampanj, skriver sex debattörer. Förfalskade läkemedel utgör ett betydande globalt hot mot liv och hälsa. IEuropa är systemet med e-verifikation en effektiv spärr mot falska läkemedel i delegala apotekssystemen. Men [...]

Debattartikel i Dagens Medicin: ”Stora skillnader i hur regioner använder biosimilarer”

”Stora skillnader i hur regioner använder biosimilarer” Regionerna måste se till att förskrivande läkare får information om möjligheterna att välja en biosimiliar, så att vi får en likvärdig användning i landet, skriver debattörer från FGL. Sverige står inför en andra biologisk revolution. Fram till 2030 väntas 40 biologiska läkemedel med mycket stor försäljning förlora [...]

Replik på debattartikel i SvD: ”Det finns nationella lösningar på bristen”

Replik på debattartikel i SvD: ”Det finns nationella lösningar på bristen” Att kunna leverera läkemedel till sjukvård och patient är högsta prioritet för oss inom läkemedelsbranschen. Problemet med brist är globalt men det finns lösningar nationellt, skriver två debattörer. Läs mer och ladda ner dokumentet

Yttrande på: EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel Dnr S2023/01768

Yttrande på: EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel. Dnr S2023/01768 Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, FGL, tackar för möjlighetenatt få kommentera förslaget till ny EU-läkemedelslagstiftning. FGL stödjer följande förslag: Förenklingar i regulatoriska regelverket Snabbare handläggningstider Utökad Bolar Elektroniska bipacksedlar Nödgodkännanden införs FGL har invändningar mot följande förslag: Tillhandahållandeskyldighet till partihandlare, [...]

Yttrande på: Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel SOU 2022:72 Dnr S2023/00704

Yttrande på: Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel SOU 2022:72 Dnr S2023/00704 Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, FGL, stödjer att läkemedelsstatistik ska vara tillgänglig i högre grad än idag. FGL ser gärna enåterställning till hur statistiken såg ut före maj 2019. Utredningens förslag är ett viktigt steg i rätt riktning men det är fortfarande [...]

SvD debatt: ”Straffavgifter kan få motsatt effekt”

LIF & FGL SvD debatt: Straffavgifter kan få motsatt effekt Regeringens förslag på skyhöga sanktionsavgifter för läkemedelsföretag som inte anmäler risk för brist kommer inte att bidra till att lösa problemen. Det skriver företrädare för läkemedelsföretag i en replik. https://www.svd.se/a/jlKM8A/lakemedelsbranschen-straffavgifter-kan-fa-motsatt-effekt Läs mer och ladda ner dokumentet

Orimliga sanktionsavgifter riskerar att få negativ effekt på läkemedelsförsörjningen

Orimliga sanktionsavgifter riskerar att få negativ effekt på läkemedelsförsörjningen Den förra socialdemokratiska regeringen skickade den 30 juni 2022 en lagrådsremiss, ”Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap” som föreslog att läkemedelsföretag som missat att anmäla kommande bristsituationer minst 2 månader i förväg ska betala minst 100 000 kr och högst 100 miljoner kronor i sanktionsavgift. [...]

Pressrelease: Svensk industriallians mot AMR

Pressrelease: Svensk industriallians mot AMR Antibiotikaresistensen ökar dramatiskt och hotar inte bara den moderna hälso- och sjukvården, utan hela den globala folkhälsan. Om vi inte lyckas vända trenden kommer utvecklingen att leda till en global hälsokris. På många håll sker kraftsamlingar för att möta hotet och frågan hamnar högt på agendan. För att bidra till [...]

Yttrande på: Reviderade kontraktsvillkor om tillbörlig aktsamhet för hållbarhet publicerade för externa synpunkter på UHM:s webbsida

Yttrande på: Reviderade kontraktsvillkor om tillbörlig aktsamhet för hållbarhet publicerade för externa synpunkter på UHM:s webbsida Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer Upphandlingsmyndighetens målsättning att skapa hållbara leveranskedjor vid offentlig upphandling. FGL välkomnar tuffa krav, men de måste vara relevanta och rimliga samt möjliga att kontrollera. Läkemedelsindustrin är internationell och lokala eller nationella krav [...]

SvD debattartikel: “Ta bort prisskillnader för läkemedel på recept”

SvD Debatt: Vissa läkemedel på recept kan kosta olika mycket hos olika apotek, utan att läkare och patient kan överblicka kostnaden när beslut fattas om behandling. Det är dags att avskaffa prisskillnaderna, skriver flera debattörer. För en del läkemedel på recept måste du alltid betala hela kostnaden själv. Det är läkemedel där samhället inte betalar [...]

Load More Posts