Apoteken ska enligt en instruktion från TLV (Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket) byta utbytbara läkemedel om det finns en jämförbar förpackning.

Endast om två förpackningar, eller fler, är jämförbara ska farmaceuten på apoteket genomföra ett utbyte. Med medicinskt likvärdiga läkemedel avses i regel produkter med samma aktiva substans, styrka och beredningsform i motsvarande förpackningsstorlek. Medicinskt likvärdiga läkemedel kan ha olika produktnamn, tillsatsämnen, utseende och produktinformation i produktresuméen och bipacksedeln. Det sistnämnda beror på att läkemedel godkänns gemensamt inom EU och att det finns olika synsätt inom Europa på hur information utformas, t.ex. kan ett generikum ha en annorlunda varningstext och vissa skillnader i indikation än motsvarande originalläkemedel i Sverige.