Biosimilarer är inte utbytbara på samma enkla sätt som generika. Erfarenheten med biologiska läkemedel är att de kan ge olika respons på individnivå. Byte till biosimilarer måste därför ske på ett ordnat sätt – och inte fram och tillbaka. Rätt hanterade, och med en medveten strategi på kliniknivå, kan biosimilarer frigöra mycket pengar i sjukvården. Detta kräver en kombination av ökat ansvartagande av förskrivande läkare, budgetansvariga klinikchefer och upphandlare, samt ökat engagemang från läkemedelskommittéer.