• Färre läkemedelsnamn att hålla reda på (alla utbytbara läkemedel har samma namn)
  • Minskad förväxlingsrisk (samma substans = samma namn)
  • Aktiva substansen alltid enkelt identifierbar
  • Namnet lika över hela världen
  • Lättare för patienten att leta information på Internet
  • Namnet används i vetenskapliga artiklar
  • Enklare journalföring
  • Läkarna behöver inte hålla reda på priser och sortiment
  • Enklare rutiner på apoteket
  • Billigare och mer rationellt läkemedelsanvändande

Generisk förskrivning är en logisk följd av generisk substitution.