Läkemedelsverket beslutar på produktnivå vilka läkemedel som är utbytbara och publicerar en lista över dessa. Beslut om vilket läkemedel som är det billigaste tillgängliga av varje förpackningsstorlek fattas av däremot av en annan myndighet, TLV