Orimliga sanktionsavgifter riskerar att få negativ effekt på läkemedelsförsörjningen

Den förra socialdemokratiska regeringen skickade den 30 juni 2022 en lagrådsremiss, ”Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap” som föreslog att läkemedelsföretag som missat att anmäla kommande bristsituationer minst 2 månader i förväg ska betala minst 100 000 kr och högst 100 miljoner kronor i sanktionsavgift. Riksdagsvalet kom emellan och förslaget hann varken bli proposition eller lag. Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer (FGL) menar att nivåerna är helt orimliga och riskerar att leda till att läkemedel med låg lönsamhet försvinner från marknaden. Förslaget kan alltså få motsatt effekt på läkemedelsförsörjningen. FGL vädjar därför till den nya regeringen att inte gå vidare med förslaget i dess nuvarande utformning.

Läs mer och ladda ner dokumentet