Yttrande på:
Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Dnr S2014/3698/FS

Föreningen för Generiska Läkemedel rekommenderar att inte genomföra TLV:s förslag till lösning kring problematiken med receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen. Det finns en smartare lösning

TLV var dock i den förra regeringens direktiv uttryckligen förhindrad att titta på alla lösningar i och med att uppdraget begränsades av formuleringen: ”Förändringar av principen om fri prissättning för läkemedel som inte ingår i
läkemedelsförmånerna ingår inte heller i uppdraget.” Denna (onödiga) inskränkning i uppdraget innebar att den förändring i omregleringen som innebar att apoteken själva kan bestämma sin handelsmarginal – och därmed
innebär skilda priser för patienten för samma receptbelagda läkemedelsvara vid skilda apotek – inte belystes i rapporten..

Läs mer och ladda ner dokumentet