Micke

About micael bergman

This author has not yet filled in any details.
So far micael bergman has created 3 blog entries.

Begäran om skyndsam utredning av reglering av apotekens ersättning för distribution av receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har nyligen lämnat förslag för att förbättra dagens situation med bristande prisinformation och brister i priskonkurrens för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen1. Genom en begränsning i regeringens uppdrag var TLV förhindrad att utreda en reglering av apotekens ersättning 2. Detta har inneburit att förslag som skulle kunna stärka patienternas ställning och [...]

Yttrande på Läkemedelsverkets preliminära rapport: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte”

Yttrande på Läkemedelsverkets preliminära rapport: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Diarienummer: S2011/8290/FS Föreningen för Generiska Läkemedel ifrågasätter Läkemedelsverkets rekommendation att inte tillåta generisk förskrivning i Sverige. Generisk förskrivning är ett komplement, inte en ersättning till generisk substitution. Generisk förskrivning är ett pedagogiskt instrument i patient/läkarkontakten och ökar förståelsen för ett system [...]

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel

Yttrande på remiss: Dnr 2265/2014  Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer överenskommelsen mellan regeringen och LIF som innebär en sänkning av priset med 7,5% som alternativ till internationell referensprissättning. De läkemedel som blir aktuella för den typen av automatiska prissänkningar är läkemedel där den normala priskonkurrensen inte fungerat optimalt. Därför finns det skäl för TLV att [...]